Trotse ondernemers die kansen zien en uitdagingen aangaan.